Rozrywka
Linki
Kontakt
Co nowego
Konto
R E G U L A M I N   I   Z A S A D Y
R E G U L A M I N

1) Nazwa konta oraz treści i zawartości obrazków wysyłanych przez użytkowników nie mogą zawierać treści obraźliwych dla innych.
2) Obrazki wysyłane na stronę logifan.pl muszą być własnością autorów - nie mogą być kopiowane od innych.
3) Konto z treścią obraźliwą lub sprzeczną z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi zostanie skasowane wraz z należącymi do niego pozostałymi łamigłówkami.
4) Strona logifan.pl nie bierze odpowiedzialności za treści wysłane przez swoich użytkowników, jednocześnie dbając aby wysyłane na nią treści były nieobraźliwe i powszechnie akceptowalne.
5) Strona logifan.pl nie przywłaszcza sobie łamigłówek wykonanych przez swoich użytkowników i nie wykorzystuje ich w innych celach niż wyświetlenie we własnych ramach. Każdy autor jest właścicielem swoich obrazków i w każdej chwili może je skasować.


Z A S A D Y

1) Każdy nowo zarejestrowany użytkownik może tworzyć swoje własne obrazki oraz dzielić się nimi z innymi na kilka sposobów.
Jednym z tych sposobów jest wysłanie swojej łamigłówki na stronę logifan.pl (publikacja).
2) Stworzoną przez siebie łamigłówkę publikuje się wysyłając ją do Poczekalni, gdzie następnie odbywa się proces głosowania.
3) Każdy obrazek w poczekalni przebywa ustaloną ilość dni (obecnie dwa), podczas których odbywa się głosowanie. Użytkownicy decydują czy przyjąć obrazek, czy go odrzucić.
4) Jeśli w głosowaniu weźmie udział większość użytkowników strony i wynik będzie przesądzony, wówczas okres głosowania ulega skróceniu i głosowanie zostaje zakończone.
5) Każdy użytkownik jest uprawniony do głosowania, przy czym im więcej opublikowanych łamigłówek w okresie obrazkowym tym większa siła głosu.
6) Okres obrazkowy zaczyna się z każdym nowym miesiącem od nowa. Siła głosu użytkownika zależy od ilości obrazków opublikowanych na stronie logifan.pl w bieżącym okresie oraz od poziomu konta użytkownika. Obliczana jest według wzoru:
SG=((PK+IO)*100)/SWP
gdzie:
SG - siła głosu
PK - poziom konta użytkownika
IO - ilość obrazków w bieżącym okresie obrazkowym
SWP - suma wszystkich punktow użytkowników

PRZYKŁAD:
Na stronie zarejestrowanych jest 3 użytkowników, z których:
Pierwszy posiada konto na zerowym poziomie i nie ma opublikowanych żadnych obrazków
Drugi posiada konto na trzecim poziomie i cztery obrazki opublikowane w bieżącym okresie
Trzeci użytkownik posiada konto na piątym poziomie i brak obrazków opublikowanych w bieżącym okresie
Suma wszystkich punktów (SWP) wyniesie: (0+0)+(3+4)+(5+0)=12
Siła głosu podczas głosowania każdego z użytkowników wyniesie:
Użytkownik pierwszy. SG=((0+0)*100)/12=0
Użytkownik drugi. SG=((3+4)*100)/12=58.33
Użytkownik trzeci. SG=((5+0)*100)/12=41.66

7) W zależności od ilości wysłanych obrazków na stronę logifan.pl, poziom konta użytkownika jest stopniowany. Początkowy poziom to 0, najwyższy poziom to poziom 5. W zależności od poziomu na którym znajduje się konto, jego użytkownik ma więcej miejsca na zapisywane obrazki logiczne.
8) Punktowanie, poziomy i ilość miejsca:
a) 1 obrazek wysłany i umieszczony na stronie: Poziom konta 1. Użytkownik ma 4 miejsca do zapisywania swoich prac.
b) 2 obrazki wysłane i umieszczone na stronie: Poziom konta 1. Użytkownik ma 5 miejsc do zapisywania swoich prac.
c) 3-5 obrazków: Poziom konta 1. Wolne miejsce na obrazki 6.
d) 6-8 obrazków: Poziom konta 2. Wolne miejsce na obrazki 9.
e) 9-11 obrazków: Poziom konta 3. Wolne miejsce na obrazki 12.
f) 12-15 obrazków: Poziom konta 4. Wolne miejsce na obrazki 16.
g) 16 i więcej obrazków: Poziom konta 5. Wolne miejsce na obrazki od 16 do 20.


P U B L I K A C J A

1) Aby wysłać łamigłówkę na stronę, wcześniej należy wysłać ją do poczekalni, gdzie przejdzie proces głosowania a po nim zostaje umieszczona na stronie logifan lub odrzucona.
2) do poczekalni można wysyłać jedynie obrazki logiczne przetestowane LOGOŁAMACZEM - daje to pewność, że są rozwiązywalne bez konieczności indywidualnego sprawdzania.
3) Aby wstawić obrazek logiczny do poczekalni upewnij się najpierw, że jest zapisany z potwierdzeniem rozwiązania (PR). Jeśli nie jest, należy wczytać obrazek do programu LOGOŁAMACZ, kliknąć przycisk ROZWIĄŻ a następnie zapisać ponownie do obrazków prywatnych na swoim koncie (zakładka PRYWATNE), jako obrazek logiczny z potwierdzeniem.
4) Dla obrazków logicznych z potwierdzeniem rozwiązania (PR) zostaje odblokowana funkcja PUBLIKUJ w zakładce PRYWATNE. Kliknij ją przy wybranym obrazku logicznym aby rozpocząć proces dodawania łamigłówki na stronę logifan.

System głosowania i poczekalnia nie zostały wymyślone dla zabawy lecz po to, aby zapewnić wszystkim użytkownikom strony wysoki poziom zawartości stąd głosuj na "nie" tylko wtedy jeśli widzisz, że ktoś zachowuje się nieodpowiednio wysyłając rzeczy niezgodne z regulaminem.