M A S T E R M I N D

* Zasady
* Wymagania
ZASADY
1) Obstawiasz kolory w diagramie.
2) Wybierasz 4 spośród 8 różnych kolorów.
3) Wszystkie 4 kwadratowe okienka muszą zostać wypełnione 4 różnymi kolorami (kolory nie mogą się powtarzać).
4) Jeśli kolory zostały już wybrane typujesz je naciskając klawisz START.
5) Jeśli w okienku znajduje się kolor, który w odgadywanej sekwencji występuje dokładnie w tym samym miejscu wyświetli się pełne/zamalowane kółko.
Jeśli w okienku znajduje się kolor, który w odgadywanej sekwencji występuje ale znajduje się w innym miejscu, wyświetli się puste/nie zamalowane kółko.
Jeśli w okienku znajduje się kolor, który w ogóle nie występuje w odgadywanej sekwencji, wówczas nic się nie wyświetli.
6) Nie ma znaczenia kolejność występowania kółek. Na przykład dwa pełne kółka i jedno puste nie oznaczają, że pierwsze dwa kolory są odgadnięte a trzeci występuje w sekwencji, lecz jedynie że: wśród typowanych przez nas kolorów dwa są trafione, jeden spudłowany a jeden w ogóle nie występuje w odgadywanej sekwencji.
7) Masz 10 możliwości, które możesz wykorzystać na różne kombinacje tak, aby odgadnąć ukrytą sekwencję. Wykorzystaj je dobrze!;]


Jak grać w MASTERMIND
GRA W MASTERMIND
WYMAGANIA
1) Włączony javascript w przeglądarce.
- jak można włączyć/wyłączyć javascript w różnych przeglądarkach można zobaczyć tutaj:
Jak włączyć/wyłączyć javascript