O B R A Z K I    L O G I C Z N E
Możesz przepisać obrazek logiczny wprost z innego obrazka używając do tego jedynie cyfr opisujących łamigłówkę.
Opcja przyda Ci się w kilku typowych sytuacjach. Na przykład jeśli nie możesz rozwiązać nonogramu a nie jest pewne źródło jego pochodzenia - wówczas możesz przepisać taki obrazek logiczny a następnie sprawdzić poprawność jego wykonania rozwiązując go w LOGOŁAMACZU.
Czasem po prostu obrazek może być źle wykonany i nie można go rozwiązać - bo ma na przykład więcej niż jedno rozwiązanie. Osobiście zdarzyło mi się zetknąć z nieprawidłowo wykonanymi obrazkami logicznymi nawet w niektórych czasopismach!